Liberalistene Vestnes

Vi har ambisjoner å danne et lokallag på Vestnes! Ønsker du å være med? Ta kontakt med fylkesleder på tlf. 468 03 033.