Sykehussaken: det hverken protestgruppene eller storpartiene vil høre

13. august 2017 – Hjelset | 9/8 skrev Tankesmien Sykehus Nordvest at de ikke hadde fått svar av Liberalistene angående partiets syn på sykehussaka i Mørebyene. Som partiets fylkesleder kan jeg ikke bekrefte at Tankesmien verken nådde fram til vår e-post, eller til våre kandidater. Hva dette skyldes har ikke vi noe å si om, og vi ønsker heller ikke…