Dagens debatt om bompenger er for snever

Leserinnlegg – Henning Van Duffel, fylkesleder Liberalistene Møre og Romsdal. Etter en del tid våre medlemmer har tilbrakt i anti-bompengegrupper over hele landet, destillerer jeg to ulike standpunkt. På den ene siden er sentimentet «jeg liker ikke, men vi må», og på den andre siden heter det «uansett imot». Begge ståsted er interessante å forske på. Det første ståstedet bygger…

Nei til Romsdalsaksen – nok penger har blitt sløst bort til kontorarbeid

7. mars 2018 – Molde | E39 Romsdalsfjorden er ferdig planlagt, og politisk arbeid gjenstår for å få på plass byggestart. En fergefri forbindelse gir absolutt best samfunnsnytte for næringsliv og individer. Man ønsker rett og slett å komme seg fram raskere mellom mørebyene. Selv om utfallet ikke er helt det vi liker, synes vi at vi nå har nådd…