Samfunnets vinnere tar hele dagen i bruk

13. februar 2018 – Molde / Surnadal | Det er fint å se at Klinge fra Senterpartiet bryr seg om ungdommens velvære. Hun fremmer ideen å forskyve skolestart til tidligst kl. 0900. Det minste man kan si er at dette er spesielle og spennende tanker, men jeg er ikke helt overbevist. Det er to saker som jeg tenker mitt om….