Dette setter sinnene på Nordmøre i kok

30. januar 2019 – Kristiansund | Det baller på seg at nordmøringene ikke får til noe som helst. Det er så bastant at jeg selv som romsdaling forstår at man opplever ubehag og føler seg forbigått. Næringslivet på Nordmøre trues av vennepolitikk, politisk innblanding, misbruk av pengefond og generell mangel på ambisjoner. Kvernberget ser ikke ut til å reddes. Helsetjenester…

Sykehussaken: det hverken protestgruppene eller storpartiene vil høre

13. august 2017 – Hjelset | 9/8 skrev Tankesmien Sykehus Nordvest at de ikke hadde fått svar av Liberalistene angående partiets syn på sykehussaka i Mørebyene. Som partiets fylkesleder kan jeg ikke bekrefte at Tankesmien verken nådde fram til vår e-post, eller til våre kandidater. Hva dette skyldes har ikke vi noe å si om, og vi ønsker heller ikke…