Dette setter sinnene på Nordmøre i kok

30. januar 2019 – Kristiansund | Det baller på seg at nordmøringene ikke får til noe som helst. Det er så bastant at jeg selv som romsdaling forstår at man opplever ubehag og føler seg forbigått. Næringslivet på Nordmøre trues av vennepolitikk, politisk innblanding, misbruk av pengefond og generell mangel på ambisjoner. Kvernberget ser ikke ut til å reddes. Helsetjenester…

Liberalistene frykter korporativisme finansiert av nordmøringenes skattepenger

23. oktober 2018 – Kristiansund | Greit med gutteklubber, men ikke på skattebetalernes bekostning. Henning Van Duffel, fylkesleder Liberalistene Møre og Romsdal For en region som ligger litt avsides er utviklingen og styrkingen av lokalt næringsliv en selvfølge om man vil få til lokal økonomisk vekst. Allerviktigst er da at næringslivet står som ett og samlet når avgjørende politiske spørsmål…

Gi folk eierskap av havet

4. mai 2018 – Aukra | Sæter Velforening, et bygdelag på Gossen i Aukra kommune, har uttrykt dyp bekymring overfor kommunens planer om å gi et stykke hav nord for øya til et oppdrettsanlegg. Plassen har en del århundre vært kjent å være et fiskerikt område. Holmene er eid av grunneierne, sætringene. Velforeningen har offentliggjort en del rause argumenter, som…