Liberalistene frykter korporativisme finansiert av nordmøringenes skattepenger

23. oktober 2018 – Kristiansund | Greit med gutteklubber, men ikke på skattebetalernes bekostning. Henning Van Duffel, fylkesleder Liberalistene Møre og Romsdal For en region som ligger litt avsides er utviklingen og styrkingen av lokalt næringsliv en selvfølge om man vil få til lokal økonomisk vekst. Allerviktigst er da at næringslivet står som ett og samlet når avgjørende politiske spørsmål…