Dagens debatt om bompenger er for snever

Leserinnlegg – Henning Van Duffel, fylkesleder Liberalistene Møre og Romsdal. Etter en del tid våre medlemmer har tilbrakt i anti-bompengegrupper over hele landet, destillerer jeg to ulike standpunkt. På den ene siden er sentimentet «jeg liker ikke, men vi må», og på den andre siden heter det «uansett imot». Begge ståsted er interessante å forske på. Det første ståstedet bygger…

Ja til buss for hele øya!

29. november 2017 – Aukra | Vanligvis har de fleste gossinger som arbeider eller kaver med et eller annet tilgang til bil. For en uavhengig og yrkesaktiv øyboer er jo motorisert transport en umistelig del av hverdagen. Dog i et land der det ikke finnes så veldig mange kilometer vei kan man være veldig ille ute når man faller tilbake…