Gi folk eierskap av havet

4. mai 2018 – Aukra | Sæter Velforening, et bygdelag på Gossen i Aukra kommune, har uttrykt dyp bekymring overfor kommunens planer om å gi et stykke hav nord for øya til et oppdrettsanlegg. Plassen har en del århundre vært kjent å være et fiskerikt område. Holmene er eid av grunneierne, sætringene. Velforeningen har offentliggjort en del rause argumenter, som…