Dagens debatt om bompenger er for snever

Leserinnlegg – Henning Van Duffel, fylkesleder Liberalistene Møre og Romsdal. Etter en del tid våre medlemmer har tilbrakt i anti-bompengegrupper over hele landet, destillerer jeg to ulike standpunkt. På den ene siden er sentimentet «jeg liker ikke, men vi må», og på den andre siden heter det «uansett imot». Begge ståsted er interessante å forske på. Det første ståstedet bygger…