Sysselsetting

Politikk for Liberalistene Møre og Romsdal.

Fylket sliter med en del arbeidsledighet. Dessuten finnes det få jobber i en del sektorer, mulig fordi næringslivet sitter på gjerdet når det gjelder en lys økonomisk framtid på kort sikt.

Møre og Romsdal fylke bør drøfte en langsiktig politisk plan for å få skapt flere arbeidsplasser, lærlingeplasser og flere i arbeid. Liberalistene ønsker fokus på Nordmøre som nødlidende distrikt. I denne planen bør det forekomme en revurdering av regelverket og søknadprosedyrer bedrifter flest skal forholde seg til. Eventuelle skatter og avgifter fjernes. I gjengjeld fjernes også subsidier til spesifikk næring.

Det kan forekomme delplaner for enkelte kommuner eller kommunale samarbeid som ønsker avvik fra en sentralisert plan. Liberalistene ønsker utfasering av området næringsutvikling som en av de fylkeskommunale oppgavene på mellomlang sikt og ønsker å overføre det til kommunene. Det samme gjelder også oppgavene Tannhelse (som bør helprivatiseres), Kultur og Utdanning som bør være kommunale oppgaver.

Politikk handler stort sett om budsjett. I spørsmål rundt budsjett tar Liberalistene en prinsipiell stilling til subsidiert kultur. Bortsett fra Kulturskoler vil vi i første omgang fryse alle utgiftene til kulturarrangører for minst en fylkestingsperiode. Skolene må også få tilbud å utvikle eget pensum, læremetoder og samarbeid med næringslivet. Vi vil legge til rette for at initiativer som Newton Møre gjøres tilgjengelig for alle skoler.

Til slutt ønsker vi å fjerne reguleringer som begrenser utbygging i tettsteder, grender eller der det historisk alltid har vært bebyggelse. Ei kommune skal ikke aktivt hindre (fremtidige) innbyggere i byggeplaner så lenge det ikke overskrider naboenes rettigheter eller friheter. Vi vil friregulere i byggeforskriftene og fjerne unødvendige standarder for privatpersoner og bedrifter.