Sykehussaken: det hverken protestgruppene eller storpartiene vil høre

13. august 2017 – Hjelset |

9/8 skrev Tankesmien Sykehus Nordvest at de ikke hadde fått svar av Liberalistene angående partiets syn på sykehussaka i Mørebyene. Som partiets fylkesleder kan jeg ikke bekrefte at Tankesmien verken nådde fram til vår e-post, eller til våre kandidater. Hva dette skyldes har ikke vi noe å si om, og vi ønsker heller ikke å bruke vår energi på å kommentere hverandres interne rutiner. Vi er glade for at Tankesmien ønsker saklig debatt om innhold.

Liberalistene ønsker full avvikling av det vi kaller Helsemonopolet. I Norge får alle like mye adgang til helseløsninger som forvaltes av staten. Det gjør at det er mange som ikke får utbetalt behandlinger fordi de ikke passer inn i «systemet» eller innafor de generelle behandlingene som er kjent teknologi. Og der den medisinske vitenskapen ikke bør strekke seg alt for langt. Derfor mener vi at private med uavhengige budsjetter skal få bygge så mange sykehus de vil, på tomtene de selv velger ut. Vi mener at virkningen av tilbud og etterspørsel gjør at sykehusene forbedrer seg selv og vil tilby stadig bedre løsninger. Vi tror at helsekøene stort sett vil forsvinne.

I Belgia og Tyskland er mange sykehus private. Det gjør at pasienter bør helseforsikre seg, med egenandel og tilbakebetaling av diverse behandlinger. Det er et ansvarlig system som gjør at man bestemmer selv hvilket sykehus man vil få behandlingen fra. Det er et system som gjør at ingen faller utenfor, i motsetning til det de rødgrønne vil få oss til å tro. Det er fordi forsikringsselskapet tilbakebetaler når uhellet rammer pasienten på ordentlig, og delvis eller ikke tilbakebetaler når pasienten ønsker utvidet komfort eller annen service.

Den pågående debatten er en falsk debatt

Derfor synes vi hele sykehusdebatten er en falsk debatt med alternativer som kun kan velges innafor det statlige rammeverket. Det handler egentlig ikke om valg av tomt A, B eller C. Det handler om handlingsfrihet og tillit til private aktører som bruker gevinsten for å investere i bedre helseløsninger. Så for vår del kommer det nye sykehus både i Kristiansund, Molde og Ålesund. Og hvem utelukker at noen vil begynne sykehusdrift i Elnesvågen eller på Vestnes?

Valget av Hjelset er innenfor det statlige rammeverk den beste løsningen. Det betyr likevel ikke at vi i Liberalistene synes at det er ålreit at politikere får denne makta til å bestemme hvor og hvordan. Livet og helsa er for umistelige til å overlates til staten.