Haramsøya overkjøres med elitens politikk

Vindturbiner forårsaker permanent støy og estetiske overgrep som ødelegger for reiselivsinteresser (samfunnsøkonomisk) og eiendomsverdien. Dessuten garanterer de ikke omgivelsens sikkerhet ved tekniske feil. Det som allerede skjer på Nordsjøen er at turbinene viser seg sårbare for rust fra fordampning av omliggende hav(saltet). Haramsøya er et maritimt område og er i dette lyset ikke så forskjellig. Regjeringa har likevel bestemt at…

Dagens debatt om bompenger er for snever

Leserinnlegg – Henning Van Duffel, fylkesleder Liberalistene Møre og Romsdal. Etter en del tid våre medlemmer har tilbrakt i anti-bompengegrupper over hele landet, destillerer jeg to ulike standpunkt. På den ene siden er sentimentet «jeg liker ikke, men vi må», og på den andre siden heter det «uansett imot». Begge ståsted er interessante å forske på. Det første ståstedet bygger…

Liberalistene etablert i Ålesund

Nå har det kommet et liberalistisk lokallag i Ålesund! Laget omfatter også de kommunene som blir sammenslått neste år. Stiftelsesmøtet ble avholdt søndag 10. mars på Peppes Pizza Amfi Moa. Det var et godt oppmøte på arrangementet som ble ledet av partileder Arnt Rune Flekstad og fylkesleder Henning Van Duffel. Totalt ble det valgt inn 5 styremedlemmer og 1 varamedlem…

Dette setter sinnene på Nordmøre i kok

30. januar 2019 – Kristiansund | Det baller på seg at nordmøringene ikke får til noe som helst. Det er så bastant at jeg selv som romsdaling forstår at man opplever ubehag og føler seg forbigått. Næringslivet på Nordmøre trues av vennepolitikk, politisk innblanding, misbruk av pengefond og generell mangel på ambisjoner. Kvernberget ser ikke ut til å reddes. Helsetjenester…

Liberalistene frykter korporativisme finansiert av nordmøringenes skattepenger

23. oktober 2018 – Kristiansund | Greit med gutteklubber, men ikke på skattebetalernes bekostning. Henning Van Duffel, fylkesleder Liberalistene Møre og Romsdal For en region som ligger litt avsides er utviklingen og styrkingen av lokalt næringsliv en selvfølge om man vil få til lokal økonomisk vekst. Allerviktigst er da at næringslivet står som ett og samlet når avgjørende politiske spørsmål…

Gi folk eierskap av havet

4. mai 2018 – Aukra | Sæter Velforening, et bygdelag på Gossen i Aukra kommune, har uttrykt dyp bekymring overfor kommunens planer om å gi et stykke hav nord for øya til et oppdrettsanlegg. Plassen har en del århundre vært kjent å være et fiskerikt område. Holmene er eid av grunneierne, sætringene. Velforeningen har offentliggjort en del rause argumenter, som…

Ingen midlertidig eiendomsskatt i Fræna!

12. mars 2018 – Elnesvågen / Molde | Liberalistene Møre og Romsdal anser eiendomsskatt som etisk og moralsk forkastelig og ønsker således et forbud. Vi støtter derfor de huseierne og politikerne samt Huseiernes Landsforbund som krever en fjerning av eiendomsskatten i Fræna kommune. Hvis kommunene trenger penger går det alltid ut over massen, folket. Formålene er ofte ganske sære og…

Nei til Romsdalsaksen – nok penger har blitt sløst bort til kontorarbeid

7. mars 2018 – Molde | E39 Romsdalsfjorden er ferdig planlagt, og politisk arbeid gjenstår for å få på plass byggestart. En fergefri forbindelse gir absolutt best samfunnsnytte for næringsliv og individer. Man ønsker rett og slett å komme seg fram raskere mellom mørebyene. Selv om utfallet ikke er helt det vi liker, synes vi at vi nå har nådd…

Samfunnets vinnere tar hele dagen i bruk

13. februar 2018 – Molde / Surnadal | Det er fint å se at Klinge fra Senterpartiet bryr seg om ungdommens velvære. Hun fremmer ideen å forskyve skolestart til tidligst kl. 0900. Det minste man kan si er at dette er spesielle og spennende tanker, men jeg er ikke helt overbevist. Det er to saker som jeg tenker mitt om….

Ja til buss for hele øya!

29. november 2017 – Aukra | Vanligvis har de fleste gossinger som arbeider eller kaver med et eller annet tilgang til bil. For en uavhengig og yrkesaktiv øyboer er jo motorisert transport en umistelig del av hverdagen. Dog i et land der det ikke finnes så veldig mange kilometer vei kan man være veldig ille ute når man faller tilbake…