Nei til Romsdalsaksen – nok penger har blitt sløst bort til kontorarbeid

7. mars 2018 – Molde |

E39 Romsdalsfjorden er ferdig planlagt, og politisk arbeid gjenstår for å få på plass byggestart. En fergefri forbindelse gir absolutt best samfunnsnytte for næringsliv og individer. Man ønsker rett og slett å komme seg fram raskere mellom mørebyene. Selv om utfallet ikke er helt det vi liker,
synes vi at vi nå har nådd et punkt der det er ingen vei tilbake. Vi liker det spesielt ikke når skyhøye bompenger sikrer en jevn strøm av penger til ytterlig byråkrati. Vi misliker også at private ikke kommer inn i bildet for å være (med)eier for et mer kvalitativt vedlikehold.

Det er på tide at vi setter spaden i jorda, lar demokratiske beslutninger seire og ikke lar et fåtalls interessegrupper stikke kjepper i hjulene. Derfor har jeg veldig lite til overs for små spleiselag som hevder at utredelse av Romsdalsaksen ville være bedre for arbeidsregionen. De kan være veldig overbevisende og de er flinke å markedsføre og fremme ideene. Likevel er dette skalkeskjul for deres egentlige, viktigste hensikt. Og det er simpelthen å få unngjort prosedyrene for å få på plass Møreaksen. Den hovedsaklige motivasjonen til aktivistene som til tider driver dem å hakke inn på diverse personer og institutter, er frykten av veibygging i deres nærområde. Internasjonalt betegnes dette gjerne som NIMBY-effekten, der folk ikke vil ha byggeprosjekter like ved hjemmene deres. Jeg mener aktivistene misbruker Romsdalsaksen til å få naive konstruktive romsdalinger med på laget.

Flere tiår med konsulenter og byråkrater er nok

Selvsagt er det greit å være mot prosjekter som muligens kan skade din og dines velvære, eiendom eller frihet. Men når dette på ingen måte kan påbevises og når du ikke tyr til rettslige midler, må du nøye deg med et utfall som gjenspeiler «muligens» – mener dette rent hypotetisk og ikke i denne sammenheng – ensidige bedømmelser. En annen mulighet er den politiske veien for å kunne påvirke valg av trasé. Da er det jo likevel en ting jeg ikke forstå. De aller fleste Romsdalsaksen-fremmere var allerede voksne før jeg engang ble født. En fergefri forbindelse over Romsdalsfjorden har vært omdiskutert i en del tiår. Her tar jeg dessuten ikke i betraktning Bolsøyløsningen og de påtenkte fastlandsplanene for øya Gossen. Hvor var de når E39 Romsdalsfjorden var i første prosjektfase?

Dersom det var opp til Liberalistene overlates veiplanlegging og veiforvaltning til private. Det er ingen grunn å mene at staten er den eneste som arbeider dyktigst og mest effektivt for å få blivende kvalitetssikring på plass. Det handler neppe om å «selge» landet vårt, men å kvitte oss med den innbakte ukulturen av nestenpensjonerte gubber og arbeidsløse kommunepolitikere som sitter i styreorganer til statlige aksjeselskap som koster skattebetalerne haugevis av penger. Det kjedeligste av alt er vel at disse i veldig liten og usynlig grad bidrar til verdiskapning (viser til blant andre Møreaksen AS, Samspleis AS).

Uheldigvis må vi forsone oss med at de eksisterer. Også med de dyre konsulentene som gjennom en del år har sagt sitt om prosjektet. Så hvis vi resolutt skal kaste bort alt arbeid og regnskap til fordel for planer som ikke har kommet lengre enn et par kladdeark, så lurer jeg hva i alle dager vi egentlig holder på med.