Ja til buss for hele øya!

29. november 2017 – Aukra |

Vanligvis har de fleste gossinger som arbeider eller kaver med et eller annet tilgang til bil. For en uavhengig og yrkesaktiv øyboer er jo motorisert transport en umistelig del av hverdagen. Dog i et land der det ikke finnes så veldig mange kilometer vei kan man være veldig ille ute når man faller tilbake på offentlig transport. Det er pinlig nok også tilfelle i nasjonens rikeste kommune (Aukra).

Dagens ordning innebærer at skolebussen kjører nesten hele øya, før den fortsetter turen til ferjekaia fra kommunens sentrum Falkhytten. Andre avganger er kort sagt pendling mellom gassanlegget og ferjekaiene. Folk jeg kjenner, særlig ungdommer, opplever at de bussene de er avhengige av kun kjører selektive strekninger og at øyas utkanter ‘glemmes’ totalt. Jeg viser bl.a. til Rindarøya og Sæter, bygdene som ligger lengst fra fergekaia på Aukrasanden.

Løsningen som eksisterer i dag oppfatter jeg som en lite miljøvennlig og ambisiøs plan for å få flest mulig å bruke kollektiven. Jeg kjøper ikke argumentet at det skal innskrenkes på busstilbud grunnet for lite etterspørsel, samtidig at de rødgrønne setter deg som har bil i skammekroken og i øverste avgiftsnivå.

Behov for kollektiv 24/7

Bare de heldige er spreke nok og kjører sykkel i vær og vind. Eldre damer som vil ta seg en kopp kaffe i byen bruker ingen skateboard eller kjører moped. Få har så stor økonomi å betale drosje hver fredagskveld etter noen øl på puben. Folk misliker å punge ut alt for mye til drosjeselskaper, bare for å rekke det allerede dyre flyet på Årø. Behov for kollektivtransport er døgnet rundt og stopper ikke når kommunale ansatte forlater kontorene sent på ettermiddagen. Her må altså tenkes nytt. Den gode nyheten er at dugende fasiter allerede finnes.

“Jeg kjøper ikke argumentet at det skal innskrenkes på busstilbud, samtidig at de rødgrønne setter deg som har bil i øverste avgiftsnivå.”

Jeg innrømmer at det er kostbart å få bussen til å kjøre hele øya flere ganger per dag. Det er dog heller ikke min hensikt å få den til å kjøre ut når den ikke har kunder. I Belgia, hvor jeg for tiden er bosatt, finnes det også landlige strøk med lite kunder. Der betjenes man av små busser uten fast bussrute. Bussene kjører ut etter innringing eller registrering via app og nettside. Et slikt system tilpasset situasjonen på Gossen kan innebære busser som kjører etter hver 4. ferjeavgang fram til midnatt, men at rekkefølgen i betjeningen av bygdene kan variere. Påmelding skjer helst dagen før bussen kjører ut, slik at sjåføren har god tid å planlegge turen.

Slutt på tomme busser

Jeg overbevist at en sånn løsning er kostnadseffektiv, fordi selskapet vil kunne velge størrelsen på fartøyet etter kapasitet og strekningen etter etterspørsel. Det sparer både tid og drivstoff. Og hvorfor ikke samkjøre noe politisk arbeid innafor Øyriket? Dette for å tiltrekke seg flere turister med en mer sammenhengende sommerrute?

Som gossing og fylkesleder i Liberalistene Møre og Romsdal ønsker jeg sparsom politikk på alle områder, samtidig som jeg ønsker at folk flest opplever mer frihet. Folk fortjener pålitelige framkomstmidler. Dersom det ikke kan organiseres privat pga for svake konkurransegrunnlag, ønsker jeg at hver innbygger får samme muligheter for skattepengene.

Henning Van Duffel
Fylkesleder Liberalistene Møre og Romsdal