Ingen midlertidig eiendomsskatt i Fræna!

12. mars 2018 – Elnesvågen / Molde |

Liberalistene Møre og Romsdal anser eiendomsskatt som etisk og moralsk forkastelig og ønsker således et forbud. Vi støtter derfor de huseierne og politikerne samt Huseiernes Landsforbund som krever en fjerning av eiendomsskatten i Fræna kommune.

Hvis kommunene trenger penger går det alltid ut over massen, folket. Formålene er ofte ganske sære og samfunnsnytten er ofte et tåkete historie. Da spør vi Fræna kommune: hva vil dere ha penger for? Hva kan dere overlate til private? Finnes det ansvarsområder hvor kommunen faktisk ikke nødvendigvis gjør det bedre selv?

Hvis kommunepolitikerne kunne forholde seg til sånne spørsmål, faller hele pengebehovet kanskje helt bort. Men da trengs det mot.