Haramsøya overkjøres med elitens politikk

Vindturbiner forårsaker permanent støy og estetiske overgrep som ødelegger for reiselivsinteresser (samfunnsøkonomisk) og eiendomsverdien. Dessuten garanterer de ikke omgivelsens sikkerhet ved tekniske feil. Det som allerede skjer på Nordsjøen er at turbinene viser seg sårbare for rust fra fordampning av omliggende hav(saltet). Haramsøya er et maritimt område og er i dette lyset ikke så forskjellig.

Regjeringa har likevel bestemt at den vanlige norske vannkraften ikke tilfredsstiller, og trykker gjennom alternativer som vindenergi. Bare fordi det er elitepolitikkens ønske at også utenlandske aktører kan kjøpe seg inn i norsk energiproduksjon.

Liberalistene ønsker at et fritt, uregulert marked bør bestemme energiløsninger. En ukrenkelig eiendomsrett betyr at man kan bygge hva man vil, så lenge det ikke skaper direkte konflikt utover eiendommen. En vindturbin påvirker betydelig mer enn bare tomten den står på, og er derfor uønskelig i utgangspunktet. Selv om den flyttes langt til havs eller opp i vidda, hvor ingen mennesker bor, utgjør vindturbinens eksistens en direkte trussel mot naturens mangfold vi mennesker er direkte eller indirekte avhengige av.

Henning Van Duffel, fylkesleder i Liberalistene


Vårt liberalistiske grunnsyn er at politikk skal føres så nærme lokalbefolkningen som overhodet mulig. Kommunesammenslåinga med Ålesund var feil steg, selv om mindre kommuner har fordel ved sammenslåing uten at byen trenger å være med i bildet (Haram + Sandøy + Skodje f.eks.).

Vi skal sette grå hår i hodene til politikerne

Vi tenker at kommunale og nasjonale politikere må tørre å gå til bygdene og velforeningene for å få en idé av det folk flest er opptatte av. Man trenger ikke å gi dem medbestemmelsesrett. Men Liberalistene vil i hvert fall jobbe for at vanlige borgere eller foreninger kan få sette emner på dagsorden ved visst antall underskrifter, og får talerett. På denne måten vil det være en vanlig praksis at kommunepolitikere lytter pro-aktivt til lokalbefolkningen. Tilhørighet av et etablert parti betyr at man heller avgir stemme på grunnlag av det Oslo sier. Liberalistene lytter til befolkningen og universelle prinsipper om frihet og ansvar. Derfor kan ikke vi snu etter en minister eller innflytelsesrik stortingsrepresentant som sier at vi plutselig bør skifte kurs. Det er derfor bare Liberalistene eog andre uavhengige lister som kan garantere ivaretagelse av lokalinteresser.

I mellomtida er løpet kjørt og ingen politiske vedtak kan fakkes. Rettens vei ser ut eneste veien å velge, men selv da er det usannsynlig en kan få medhold mot et byggeprosjekt hvor Olje- og Energidepartementet har gitt permanent grønt lys. Dette får oss til å undre… Hvor var fylkestinget og kommunestyret når konsesjonen skulle vedtas?

Vi skal mase. Vi vil tvinge politikerne til å utarbeide en plan for å forhindre at sånt skal skje igjen. Vi skal ikke trakassere, men vi skal sette grå hår i hodene til politikerne som ikke ville følge med i timen da det gjaldt. I løpet av juli produserer vi en politisk dokumentar om Haramsøya. Det er det lokalbefolkningen har krav på: at det stadig settes lys på saken. Vi gjør et opprop til de på øya som ønsker å dele standpunkt med oss å bli med i dokumentaren.