VÅR POLITIKK

Image

Fjordkryssingene får vi på plass


Spadene skal i jorda! Hafast og Møreaksen skal utføres så snart som overhodet mulig. Om det var opp til oss hadde prosjektene vært helprivat finansiert. Nå har man sløst bort for mye tid og penger til kontorarbeid og tegnestuer. Likevel er vi varsomme for ytterlig byråkratiskapning rundt prosjektene. Midler skal ikke gå til pensjonerte politikere som skal drive med PR og rådgivning.

Les mer
Image

Vi bygger sykehus uten politikerne


Politikere har vært veldig flinke til å rive fylket i stykker i den pågående sykehusdebatten. Sånn er det når man vil at alt skal være statens oppgave; et resultat innenfor snevre rammer og budsjetter hvor alle taper og ingen vinner. Derfor skal kommunene i det minste åpne for private akuttmottak. Og hva med å få næringslivet med på privat organisering av medisinstudiet?

Les mer
Image

Vi gjør slutt på fogderitenkingen


For å forstå fylkets samfunn skal man mange århundre tilbake. Psykologisk holder mange seg gjerne til de geografiske avgrensingene de er vant med. Likevel har mange (nedbetalte) tunnel- og broprosjekter knyttet fylket sammen til en felles bo- og arbeidsregion. Sikkert med de framtidige fjordkryssingene ville denne fogderitenkingen bli « fole » utdatert. På tide at mørebyene tenker stort!

Les mer